Vi har utvärderat Bangen 2021 och är mycket nöjda med genomförandet, trots de publikrestriktioner som vi tvingades följa under festivalen.

Nytt för i år är att vi i styrelsen har tillsatt olika arbetsgrupper. Och de som arbetar i de grupperna . Har varit otroligt produktiva. Så vi är väl förberedda för Bangen 2022 

Vi arbetar för fullt med att boka artister till årets Bangen. Mer om detta kommer att släppas längre fram i vår.  Det vi tror är att ni inte vill missa festivalen 2022!