Följ Bangen Jazz & Blues Festival på:

BANGEN JAZZ & BLUES FESTIVAL SANDVIKEN

2016-03-29

Årets konstnärer i Galleri Miles!

Nu presenterar vi årets konstnärer som ställer ut sin konst i Galleri Miles under sommarens festival. Läs mer om dem här!

2016-03-25

Foton från festivalen 2015!

Nu har vi äntligen lagt till lite bilder från förra årets Bangen. Kolla in dem här!

2016-02-15

Bangen Jazz Collective 2016

Nu finns ansökningsformuläret till Bangen Jazz Collective 2016 tillgängligt och du hittar det här! 

2015-10-06

Återupplev Bangen 2015!

Återupplev sommarens konsert med Bernt Rosengren Kvintett och Krister Andersson. Lyssna här på P2 Jazzradion!

2015-09-20

Kallelse till Årsmöte

Styrelsen för Bangen Jazz & Blues kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas söndagen den 11 oktober, kl 18.00 på Jazzhuset, Björkgatan 2.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast 4 oktober till festivalen@bangen.nu.

Dagordning:
1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande för mötet 
Val av sekreterare för mötet 
Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Verksamhetsperiod/Verksamhetsberättelse
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av ordförande för 1 år
13. Val av två styrelseledamöter för två år 
14. Val av två styrelsesuppleanter för 1 år 
15. Val av två revisorer för en tid av 1 år
16. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande 
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
 
Varmt välkommen!
Styrelsen för Bangen Jazz & Blues

2015-09-09

ÅRSMÖTET 27/9 INSTÄLLT!

Årsmötet söndagen den 27 september är inställt.

Vi återkommer inom kort med nytt datum. 
NYHETSBREV

Skriv in din e-postadress för att anmäla dig till vårt nyhetsbrevet.

SENASTE INSTAGRAM


FACEBOOK