När jag summerar Bangen 2023 så är jag nöjd. Det har varit en fantastik festival med mycket bra musik. Det är otroligt tillfredställande att efter 1 års arbete se resultatet av planeringen samt alla nöjda festivalbesökare.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som kom till festivalen. Utan er skulle det inte bli något. Och till styrelsen Bengt, Tomas, Bertil, Frida, Anders, Janne för allt hårt arbete ni har lagt ner.
Sedan vill jag rikta ett speciellt tack till Lina Fredriksson och Martin Lindfors för att ni har stöttat mig med all reklam och textskrivning.
Tack
Lasse Andersson
Ordförande Bangen Jazz och Blues