Styrelsen för Bangen Jazz & Blues

Ordförande: Lars Andersson 

Vice ordförande: Tomas Janson 

Sekreterare: Åke Björänge

Kassör: Liselotte Holmström 

Ledamöter: Tobias Engström, Bertil Fält,

Janne Landström, Anders Ågren, 

Suppleanter: Aron Holmestrand, Daniel Erkers