Biljetter finnas att köpa på Folkets Hus, Sandviken 

 

Priser 

Bangenpass (fredag och lördag)    650  kr

Endagsbiljett                                       350 kr

Studerande                                          200 kr

Konserten på kulturcentrum gratis för de som har bangenbiljett annars 100 kr