Ordförande:Lasse Andersson 

Vice ordförande: Tomas Janson 

Kassör: Bengt Nyman

Sekreterare: Frida Larsson

Ledamöter 

Bertil Fält

Frida Larsson

Anders Ågren 

Jan Landström 

 Suppleanter 

Lisa Björänge